NÁŠ TÝM

Síla je ve spolupráci

 Každý člen týmu má své specializace, terapii u pacietů navzájem konzultujeme, abychom zvolili nejlepší možnou cestu a náš pohled byl komplexní.

MUDr.MARTIN RUSNÁK

vedoucí zubní lékař

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Poskytuje komplexní zubní ošetření se zaměřením na estetické rekonstrukce předního úseku chrupu (keramické fasety, smile design) a rozsáhlé rekonstrukce chrupu, (obnova mezičelistních a funkčních vztahů), implatnologii a stomatochirurgii. Martin je majitel soukromé kliniky Rusnakcentalcare.

MDDr.PETRA HOJDAROVÁ

sekundující zubní lékař

Po absolvování lékařské fakulty Univerzity Karlovy získala praxi na soukromé klinice v Karlových Varech a v Praze. Petra je členem Společnosti preventivní stomatologie a České společnosti pro implantologii, ale intenzivně se vzdělává ve všech oborech stomatologie. Při ošetření je velice jemná a pečlivá, její specializací je záchovná stomatologie, pedostomatologie a endodontie.

MDDr.NIKOLA VAŇÁSKOVÁ

sekundující zubní lékař

Po ukončení studia na Masarykově univerzitě v Brně pracovala několik let na soukromé dentální klinice v Jindřichově Hradci. Nyní působí v Rusnakdentalcare jak na pobočce na Pankráci, tak v Klánovicích. Zaměřuje se na precizní práci s využitím mikroskopu, zejména na mikroskopickou endodontii, estetickou stomatologii a protetické rekonstrukce chrupu.

MDDr.KRISTÝNA ROBOVÁ

sekundující zubní lékař

Absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně získala praxi na předních soukromých klinikách v Praze, šest let pak pracovala pod vedneím MUDr. Rusnáka. Kristýna má velký cit pro estetiku, vyniká v problematice funkčnosti předního úseku chrupu, precizní endodontii (ošetření kořenových kanálků) za pomocí mikroskopu a protetických řešeních. Zkušenosti má především s ošetřením dětí v celkové sedaci. V současné době se věnuje mateřským povinostem.

MARTA MATUŠKOVÁ DiS.

dipl. dentální hygienistka

Působí ve stomatologii od roku 1996, nejprve jako zubní technik specialista, po absolutoriu v roce 2002 na VOŠ v Praze jako dentální hygienistka v soukromé praxi MUDr. Martina Rusnáka. Od roku 2004 je držitelkou Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu. Je aktivní členkou ADH ČR, kde působí jako přesedkyně Edukační komise a má na starosti vzdělávání dentálních hygienistek. Specializuje se na komplexní přístup v terapii parodontopatií a estetické výkony včetně bělení zubů.

NIKOLA CHMELÍKOVÁ DiS.

dipl. dentální hygienistka

Po ukončení studia na SZŠ absolvovala roční přípravu na UK v Praze, po absolutoriu na VOŠ pro DH v Plzni v roce 2014 působila v týmu MUDr. Čítka. Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR a pravidelně se zúčastní konferencí i praktických školení. Nikola je při ošetření velice citlivá, svým milým přístupem dokáže odbourat jakékoliv obavy z ošetření. Specializuje se na prevenci parodontopatií a pacienty podstupující ortodontickou léčbu.

SOŇA ŠEBESTOVÁ

dentální hygienistka

Vystudovala ekonomii, ale vždy jí to táhlo ke zdravotnictví. Úspěšně dokončila školu pro zubní instrumentářky a nyní je ve třetím ročníku studia VOŠ pro diplomované dentální hygienistky. Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR, neustále se vzdělává a s neutuchajícím zájmem absolvuje všechna dostupná školení a stáže. Má úžasné komunikační schopnosti a nejlépe jí to jde s malými dětmi.

NICOL DVOŘÁČKOVÁ

zdravotní sestra

Absolventka SZŠ v Praze, pracovaa ve FN v Liberci na traumatologii a ortopedii. Zkušenosti z ambulantní praxe nasbírala na oční klinice, kde se mimo jiné věnovala i malým dětem a tak umí naše nejmenší pacienty zabavit a odpoutat jejich pozornost při ošetření. Ovládá čtyřruční práci a asistenci při chirurgických výkonech. Nicole o pacienty pečuje s láskou a její úsměv je nakažlivý.

MARTINA ZAHRADNÍKOVÁ

office manager

Naše milá a emaptická paní recepční je duší celé kliniky. Pomůže Vám najít vhodný termín, ochotně vysvětlí a zařídí vše co je třeba. Pokud k nám zavítáte i s Vašimi ratolestmi, ráda je pohlídá.

Martina má současně vystudovanou školu pro zubní instrumentářky a tak jí občas můžete potkat i u křesla jako asistentku.

NAŠE ORDINACE