NÁŠ TÝM

Síla je ve spolupráci

 Každý člen týmu má své specializace, terapii u pacietů navzájem konzultujeme, abychom zvolili nejlepší možnou cestu a náš pohled byl komplexní.

MUDr.MARTIN RUSNÁK, MBA

vedoucí zubní lékař

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Poskytuje komplexní zubní ošetření se zaměřením na estetické rekonstrukce předního úseku chrupu (keramické fasety, smile design) a rozsáhlé rekonstrukce chrupu, (obnova mezičelistních a funkčních vztahů), implatnologii a stomatochirurgii. Martin je majitel soukromé kliniky Rusnakcentalcare.

MDDr.PETRA HOJDAROVÁ

sekundující zubní lékař

Po absolvování lékařské fakulty Univerzity Karlovy získala praxi na soukromé klinice v Karlových Varech a v Praze. Petra je členem Společnosti preventivní stomatologie a České společnosti pro implantologii, ale intenzivně se vzdělává ve všech oborech stomatologie. Při ošetření je velice jemná a pečlivá, její specializací je záchovná stomatologie, pedostomatologie a endodontie.

MDDr.NIKOLA VAŇÁSKOVÁ

sekundující zubní lékař

Po ukončení studia na Masarykově univerzitě v Brně pracovala několik let na soukromé dentální klinice v Jindřichově Hradci. Nyní působí v Rusnakdentalcare jak na pobočce na Pankráci, tak v Klánovicích. Zaměřuje se na precizní práci s využitím mikroskopu, zejména na mikroskopickou endodontii, estetickou stomatologii a protetické rekonstrukce chrupu.

MDDr. KRISTÝNA ROBOVÁ

sekundující zubní lékař

Po absolvování lékařské fakulty Masarykovy univerzity pracovala na několika soukromých klinikách v Praze, kde získala potřebnou praxi.  V týmu MUDr. Rusnáka pracovala téměř 6 let, specializuje se na ošetření se zvětšovací technikou, záchovnou stomatologii, pedostomatologii (ošetření dětí) a protetické rekonstrukce.

Nyní se věnuje rodičovským povinnostem.

MARTA MATUŠKOVÁ DiS.

dipl. dentální hygienistka

Působí ve stomatologii od roku 1996, nejprve jako zubní technik specialista, po absolutoriu v roce 2002 na VOŠ v Praze jako dentální hygienistka v soukromé praxi MUDr. Martina Rusnáka. Od roku 2004 je držitelkou Osvědčení o výkonu povolání bez odborného dohledu. Je aktivní členkou ADH ČR, kde působí jako přesedkyně Edukační komise a má na starosti vzdělávání dentálních hygienistek v ČR. Specializuje se na komplexní přístup v terapii parodontopatií, defektů zubů a estetické výkony včetně profesionálního bělení.

ANETA KULHAVÁ DiS.

dipl.dentální hygienistka

Během celého studia VOŠ pro dentální hygienistky se zajímala především o dentální hygienu v zahraničí. Po ukončení studia se vydala do USA prohloubit jazykové znalosti, ale především se dozvědět více o principech a metodice profesionální dentální hygieny na druhé straně zeměkoule. Po návratu do ČR si vybrala práci na ortodontii. Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR. S velkou radostí se postará jak o naše cizojazyčné pacienty, tak i o děti a dospělé s ortodontickým aparátkem. 

SOŇA ŠEBESTOVÁ

dentální hygienistka

Vystudovala ekonomii, ale vždy jí to táhlo ke zdravotnictví. Úspěšně dokončila školu pro zubní instrumentářky a nyní je v posledním semestru studia VOŠ pro diplomované dentální hygienistky. Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR, neustále se vzdělává a s neutuchajícím zájmem absolvuje všechna dostupná školení a stáže. Má úžasné komunikační schopnosti a nejlépe jí to jde s malými dětmi.

NICOL DVOŘÁČKOVÁ

zdravotní sestra

Absolventka SZŠ v Praze, pracovaa ve FN v Liberci na traumatologii a ortopedii. Zkušenosti z ambulantní praxe nasbírala na oční klinice, kde se mimo jiné věnovala i malým dětem a tak umí i naše nejmenší pacienty zabavit. Absolvovala studium pro zubní instrumentářky. Ovládá čtyřruční práci a asistenci při chirurgických výkonech. Nicole o pacienty pečuje s láskou a její úsměv je nakažlivý.

MARTINA ZAHRADNÍKOVÁ

office manager

Naše milá a emaptická paní recepční je duší celé kliniky. Pomůže Vám najít vhodný termín, ochotně vysvětlí a zařídí vše co je třeba. Pokud k nám zavítáte i s Vašimi ratolestmi, ráda je pohlídá.

Martina má současně vystudovanou školu pro zubní instrumentářky a tak jí občas můžete potkat i u křesla jako asistentku.

NAŠE ORDINACE